Witamy na stronie biblioteki publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie

Podsumowanie powiatowego etapu konkursu strażackiego

Dodane 7 marca, 2023

Czytaj więcej...

Wizyta małych czytelników ze szkoły podstawowej w Chwiramie

Dodane 2 marca, 2023

Czytaj więcej...

Spotkanie autorskie z Jarosławem Leszczełowskim

Dodane 24 lutego, 2023

Czytaj więcej...

Historia

Biblioteka w Szkole Podstawowej w Karsiborze nie zaczęła funkcjonować wraz  z otwarciem szkoły, jej działalność rozwinęła się dopiero na początku lat 70-tych. Książki były wypożyczane tylko trzy razy w tygodniu.

 

Tak jak w dzisiejszych czasach z wypożyczeń książek chętnie korzystali uczniowie klas młodszych I - IV, mniej chętniej dzieci z klas V – VIII. Tak samo jak na początku funkcjonowania szkoły, utrzymanie wysokiego poziomu czytelnictwa, nie było priorytetem w funkcjonowaniu szkoły. Mimo to nauczyciele podejmowali wiele akcji, aby podnieść poziom czytelnictwa wśród uczniów: zainicjowano działalność „Klubu Dobrej Książki” - jego członkowie propagowali czytelnictwo poprzez organizację rozmaitych konkursów np. współzawodnictwo w ilości przeczytanych książek, konkursy czytelnicze z nagrodami. W roku szkolnym 1975/1976 biblioteka liczyła 121 czytelników łącznie z ośmioma nauczycielami. Wypożyczanie odbywało się trzy razy w tygodniu, książki były w opłakanym stanie, brakowało książek dla dzieci. Nie ma danych na temat ilości woluminów posiadanych przez bibliotekę w tym okresie, wiadomo tylko, że w roku szkolnym 1981/1982 przybyło tylko 35 książek. W tym roku czytelników biblioteki było 222, uczniowie wypożyczyli ogółem 2055 książek. Średnia wypożyczeń wyniosła 9,2 książki na czytelnika .Sprawozdania z protokołów Rady Pedagogicznej dotyczące biblioteki i jej funkcjonowania są nie pełne,  nie traktowano ich tak jak sprawozdania z innej działalności szkolnej. Być może za ten stan odpowiada brak, aż do roku szkolnego 2007/2008 pełnego etatu dla bibliotekarza, wcześniej za wypożyczenia odpowiedzialni byli różni (przypadkowi) nauczyciele, godziny w bibliotece traktowane były jako uzupełnienie brakującego etatu. Nie były to osoby należycie przygotowane do tej pracy, być może dlatego w niektórych latach sprawozdania ze statystyki bibliotecznej dotyczą nie całego roku szkolnego, ale tylko półrocza, lub po prostu w ogóle ich nie ma.

 

W roku 1992/1993 wypożyczono ogółem 2197 książek. Aby zachęcić dzieci do czytania zorganizowano szereg konkursów czytelniczych m.in. „W świecie baśni”, „Czy znasz tą bajkę”, prezentowano wystawki najpopularniejszych tytułów – „ Bestseller miesiąca”, „Poznaj ten przedmiot”.  Zostały zakupione książki przez Radę Rodziców na sumę 3.287.400 złotych, dyrektor szkoły Iwona Warnieło podarowała do biblioteki książki na kwotę 250 tys. złotych.  W roku 1993/1994 biblioteka rozpoczęła przygotowanie nowych pomieszczeń, do których przeniesiono księgozbiór. Wówczas też uporządkowano księgozbiór w ramach następujących działów: historia, geografia, słowniki, sport, sławni ludzie, rozrywka, bajeczki i wierszyki. Do obowiązków bibliotekarek należała zmiana gazetek na korytarzach, przygotowanie pomocy dydaktycznych do lekcji bibliotecznych, zorganizowanie kącika ortograficznego, a także pasowanie na czytelników klas I.

 

W 1995 roku z funduszu Urzędu Gminy w Wałczu zakupiono 49 książek, głównie lektur szkolnych. W tym roku bibliotekarki zorganizowały akcję zbierania czasopism wśród uczniów i mieszkańców Karsiboru. Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród lokalnej społeczności.  Stan czytelnictwa w tym roku był bardzo niski, szczególnie w klasach starszych. W roku 1996 biblioteka była udostępniona dwa razy w tygodniu dla mieszkańców Karsiboru. Dla pracującego w niej bibliotekarza (nauczyciel), przeznaczono 15 godzin (połowa etatu). Do zbiorów trafiły również książki ze zlikwidowanej rok wcześniej szkoły w Golcach.

 

W roku 1998 udostępniono bibliotekę mieszkańcom wsi. Wypożyczenia odbywały się dwa razy w tygodniu. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności wiejskiej Karsiboru. W 1999/2000 roku biblioteka została przeniesiona do innego pomieszczenia, dobudowanego do budynku „starej” szkoły. Do księgi inwentarzowej wpisano jeszcze 143 książki zakupione z budżetu szkoły - były to głównie lektury dla klas I – III, liczba woluminów wyniosła 7827.

 

W roku 2007 biblioteka stała się również Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, szkoła uzyskała na ten cel cztery stanowiska komputerowe z programu Ministerstwa Edukacji.

 

W roku 2008 w bibliotece Szkoły Podstawowej w Karsiborze znajdowało się 12 302  sztuk woluminów, 55 sztuk płyt CD/DVD, 62 sztuk kaset VHS. Na podstawie dzienników bibliotecznych można uzyskać dane na temat statystyki wypożyczeń książek przez uczniów Dane nie są pełne, dzienniki biblioteczne nie zawsze były rzetelnie wypełniane, powodem jest być może niedostateczne przygotowanie do pracy w bibliotece nauczycieli, dla których praca w bibliotece była tylko uzupełnieniem etatu. Od roku 2009 biblioteka jest w trakcie aktualizacji księgozbioru po anulowaniu poprzedniej ewidencji z powodu braku zgodności ksiąg inwentarzowych ze stanem faktycznym.

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KARSIBORZE

 

Uchwałą nr  XLIII/244/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2013 r. utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną.

Biblioteka na Facebooku

Licznik odwiedzin

0163169

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

    Archiwa

    Kategorie

    Meta